hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 (28/02/2018)
Sáng nay 28/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 18 huyện, thị xã, thành phố nhằm tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh.

Với sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện Chương trình NTM năm 2017 đạt được những kết quả tích cực. Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM là 13,11 tiêu chí/xã, tăng 0,61 tiêu chí/xã so với năm 2016, có thêm 09 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 71 xã, chiếm 34,80%; có 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; hiện còn 37 xã dưới 8 tiêu chí, giảm 08 xã so với năm 2016; thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đạt chuẩn NTM năm 2015; hình thành mới và duy trì trên 250 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, kết cấu hạ tầng thiết yếu đang tiếp tục được đầu tư; lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng và an ninh trật tự cơ bản được giữ vững; bước đầu các KDCNTMKM được hình thành; tình hình nợ đọng trong XDCB đã giảm so với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nêu ra một số hạn chế như một số Sở, ngành tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo Bộ tiêu chí mới, việc tham mưu ban hành các văn bản mang tính quyết định của Chương trình NTM còn chậm; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong chỉ đạo việc quản lý sử dụng vốn. Số lượng mô hình liên kết với doanh nghiệp tuy có tăng, nhưng chưa nhiều; năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao, một số mô hình hoạt động còn mang tính tự phát, thiếu bền vững; trong phát triển sản xuất một số địa phương chưa chú trọng đến việc liên kết theo chuỗi giá trị nên các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều;...

Trong năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 86 xã (đạt tỷ lệ 42,16%); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là 14 tiêu chí/xã; số xã đạt 15 - 18 tiêu chí: 16 - 18 xã; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM; có ít nhất 15 thôn của 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Riêng các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 không có nợ đọng trái quy định, không có khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch huyện NTM Phú Ninh, Duy Xuyên và Tiên Phước theo tiêu chí huyện NTM quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các Sở, ngành và các địa phương tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh cho giai đoạn 2016-2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét, phấn đấu đạt mục tiêu theo từng nhóm xã; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng KDCNTMKM để được công nhận theo lộ trình; đối với nợ đọng ở các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015, đồng chí yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm nợ đọng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền để nâng cao hơn ý thức tự giác, tự chủ của người dân, nhân nhanh các điển hình tiêu biểu; thường xuyên tổ chức tham quan học tập lẫn nhau, tạo phong trào thi đua rộng khắp giữa các địa phương, thôn xóm, hộ dân; chuyển Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đi vào chiều sâu, thiết thực, hoàn thiện các tiêu chí ngay trên từng địa bàn, địa phương, tích cực góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh./.

Thùy Dung

Lượt xem:  438 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay