hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (07/12/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 27/11/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh), ngày 06/12/2017, Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành thẩm định các tiêu chí NTM tại xã Tam Thanh – thành phố Tam Kỳ và xã Tam Giang – huyện Núi Thành (Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017).

Ông Lê Muộn phát biểu chỉ đạo tại xã Tam Thanh

Tại buổi thẩm định, các thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh là đại diện của các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm phụ trách các tiêu chí NTM căn cứ quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2017-2020 (ban hành tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh); Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” (ban hành tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh); quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, giai đoạn 2017-2020 (ban hành tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh); các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và qua kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các xã sẽ thẩm định mức độ đạt của các tiêu chí NTM cho từng xã.

Dựa trên kết luận tại biên bản thẩm định các tiêu chí NTM của các thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tổng hợp kết quả thẩm định các tiêu chí NTM của từng xã và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục  liên quan tham mưu Hội đồng thẩm định tỉnh (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) trình UBND tỉnh xét, công nhận “Xã đạt chuẩn NTM năm 2017”.

Trong thời gian từ ngày 12 - 22/12, Đoàn thẩm định của tỉnh tiếp tục thẩm định tại các xã Đại Nghĩa, Đại Thắng – huyện Đại Lộc; xã Duy Thành – huyện Duy Xuyên; các xã: Bình Phú, Bình Trung, Bình Trị, Bình Sa – huyện Thăng Bình và xã Trà Tân – huyện Bắc Trà My.

Văn Thưởng

Lượt xem:  553 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay