hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập huấn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM (08/09/2017)
Sáng nay 7/9, Văn phòng điều phối nông thôn mới tổ chức tập huấn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); đánh giá, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu“ cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã hướng dẫn các xã về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh; điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu“ và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Việc xét, công nhận, công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng năm, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua lớp tập huấn, cán bộ xã nắm bắt được các trình tự thủ tục, hồ sơ để triển khai thực hiện trong quá trình xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  498 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay