hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Nông Sơn (05/09/2017)
Vừa qua, tại UBND xã Quế Lộc, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Đỗ Vạn Lộc- Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nông Sơn là Quế Lộc, Quế Trung và Sơn Viên.

Ông Đỗ Vạn Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Chí Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết: “Đến nay, tổng số tiêu chí NTM đạt của các xã trên địa bàn huyện (theo Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020) là 63 tiêu chí, bình quân 09 tiêu chí/xã. Các xã phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2017-2020 cơ bản hoàn thiện các tiêu chí theo đúng tiến độ đặt ra”. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các xã cũng đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM tại địa phương; trong đó, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 và Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh; đồng thời, trình bày một số đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra của tỉnh, lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình NTM của các xã. Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị các địa phương trong thời gian đến cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, các nội dung thực hiện cần phải thực chất, đi vào chiều sâu, theo đúng lộ trình, kế hoạch, qua đó về đích NTM theo đúng thời gian đã đề ra.

Đỗ Duy Hoàng-UBND xã Sơn Viên

Lượt xem:  295 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay