hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Họp Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (05/12/2017)
Chiều ngày 04/12, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Trưởng Đoàn thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh).

 

Ông Lê Muộn – Trưởng Đoàn thẩm định phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong giai đoạn 2011-2016, Đoàn thẩm định của tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tham mưu UBND tỉnh xét, công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” cho 62 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Sau khi thẩm định, các thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh gửi phiếu thẩm định còn chậm, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, tham mưu của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; một số thành viên Đoàn thẩm định tỉnh không đi chung với đoàn do nhiều lý do khách quan nên cũng một phần ảnh hưởng đến công việc chung,…

Tại cuộc họp, ông Lê Muộn quán triệt một số nội dung liên quan về công tác thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã cho các thành viên Đoàn thẩm định tỉnh. Việc thẩm định, xét mức độ đạt của các tiêu chí NTM phải được thực hiện một cách công tâm, trách nhiệm, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo và các tiêu chí “mềm” như: tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Theo Kế hoạch 08/KH-BCĐ ngày 27/11/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, từ ngày 06/12 đến ngày 22/12, Đoàn thẩm định tỉnh sẽ thẩm định mức độ đạt của các tiêu chí NTM tại các xã: xã Tam Thanh – thành phố Tam Kỳ; xã Tam Giang – huyện Núi Thành, các xã Đại Nghĩa, Đại Thắng – huyện Đại Lộc; xã Duy Thành – huyện Duy Xuyên; các xã: Bình Phú, Bình Trung, Bình Trị, Bình Sa – huyện Thăng Bình và xã Trà Tân – huyện Bắc Trà My.

Văn Thưởng

Lượt xem:  333 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay