hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập huấn phát triển sản phẩm làng nghề gắn phát triển du lịch (05/12/2017)
Sáng ngày 04/12, tại Tam Kỳ, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức phát triển sản phẩm làng nghề gắn phát triển du lịch cho hơn 80 học viên.

Quảng cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có đại diện các phòng chuyên môn liên quan thuộc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế và phòng Kinh tế - Hạ tầng của 18 huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh tại các làng nghề gắn phát triển du lịch theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh.

Tại lớp tập huấn, PGS.TS Trần Văn Ơn, Chủ nhiệm Bộ môn Thực vật, Trường Đại học Dược Hà Nội trình bày một số nội dung để phát triển sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch và các nội dung của Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP: One Commune One Product) sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2018.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Văn Ơn giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các học viên trong việc triển khai thực hiện.

Văn Thưởng

Lượt xem:  297 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay