hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh làm việc với xã Tam Phú (11/10/2017)
Vừa qua, Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với xã Tam Phú nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn xã trong năm 2017.

Lãnh đạo xã Tam Phú báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại địa phương

Qua đánh giá, rà soát cho thấy: Đến nay, xã Tam Phú đạt được 15/19 tiêu chí. Trong đó, 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và đang thực hiện tiêu chí số 20 về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và về đích NTM trong năm 2018.

Tại cuộc họp, xã Tam Phú tập trung kiến nghị tỉnh và thành phố Tam Kỳ một số vấn đề liên quan đến bố trí nguồn vốn đầu tư để địa phương tập trung triển khai xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản liên quan đến các tiêu chí chưa đạt được nêu trên và hạ tầng khu dân cư mới kiểu mẫu; kinh phí xử lý việc thoát nước vùng sản xuất lúa 3 thôn: Phú Qúy, Qúy Ngọc và Qúy Thượng; hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn.

Lãnh đạo xã Tam Phú cũng đã nêu ra một số vướng mắc, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là thiếu nguồn vốn đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đặt ra một số tiêu chí nông thông mới.

Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất của xã Tam Phú, Văn phòng điều phối NTM tỉnh yêu cầu xã rà soát lại các văn bản chỉ đạo của cấp trên tập trung thực hiện cho sát đúng; tập trung thực hiện một số tiêu chí gắn với sản xuất của người dân; triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các hội, đoàn thể thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình từ hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, kênh mương nội đồng, chợ… để hoàn thành các tiêu chí.

Minh Luân

Lượt xem:  654 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay