hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Kiểm tra tình hình xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại Thăng Bình (04/10/2017)
Ngày 02/10, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu” tại thôn Linh Cang – xã Bình Phú và thôn Vinh Nam – xã Bình Trị. Xã Bình Phú và xã Bình Trị là 02 trong tổng số 11 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017 của tỉnh Quảng Nam.

Ông Mai Đình Lợi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thành phần Đoàn kiểm tra của tỉnh có: đồng chí Mai Đình Lợi- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các cán bộ của phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn.

Theo kết quả báo cáo của các xã, đến nay thôn Linh Cang đã đạt 08/10 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình và tiêu chí số 8 về Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội. Thôn Vinh Nam đã đạt 08/10 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về Giao thông và tiêu chí số 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra của tỉnh giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương; đồng thời, đề nghị các địa phương đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, kịp thời hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh để trình UBND huyện thẩm định, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Năm 2017, các địa phương phải có ít nhất 01 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, đây là một trong các điều kiện quan trọng để xã được xét công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” trong năm. Theo quy định, các xã phải hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình NTM của xã trước ngày 30/10 và trình tỉnh thẩm định, xét công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” trước ngày 20/11 (theo quy định tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh).

Theo Kế hoạch, trong thời gian đến, Đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra tại các thôn thuộc 09 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017, gồm: thôn Bình Trúc 1 – xã Bình Sa; thôn Kế Xuyên 1 – xã Bình Trung; thôn Hòa Mỹ - xã Đại Nghĩa; thôn Tam Hòa – xã Đại Quang; thôn Bình Tây – xã Đại Thắng; thôn 1 – xã Trà Tân; thôn Thi Thại – xã Duy Thành; thôn Đông Xuân – xã Tam Giang và thôn Trung Thanh – xã Tam Thanh.

Hoàng Văn Thưởng- Văn phòng ĐPNTM tỉnh

Lượt xem:  636 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay