hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (08/02/2018)
Ngày 7/2, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức cuộc họp đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do đồng chí Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì.

 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các thành viên kiêm nhiệm đến từ các Sở, Ban, ngành có liên quan và các thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tỉnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Muộn đánh giá: Với sự tập trung nỗ lực của các thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, trong năm 2017 đã tích cực tham mưu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành kiểm tra, đôn đốc giúp các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình NTM, tham mưu công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các xã, qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh đã đề ra.

Đến nay, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của tỉnh là 13,11 tiêu chí/xã (tăng 0,61 tiêu chí/xã so với năm 2016); có thêm 09 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 71 xã (chiếm tỷ lệ 34,80%); không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, còn 37 xã đạt dưới 8 tiêu chí (giảm 08 xã so với năm 2016); thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 27,60 triệu đồng/người/năm (tăng 3,60 triệu đồng so với cuối năm 2016) và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,28% (giảm 1,85% so với năm 2016),…

Đ/c Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Còn chậm hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung Đồ án quy hoạch xã NTM theo yêu cầu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn theo quy định nên các xã còn lúng túng trong triển khai thực hiện; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê chưa nghiêm túc nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đề xuất giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở,…

Mục tiêu thực hiện Chương trình NTM năm 2018: Phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM (nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên trên 42%); bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 14 tiêu chí/xã; giảm 13-15 xã dưới 8 tiêu chí; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có ít nhất 15 thôn của 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; giải ngân 100% vốn được giao cho Chương trình NTM,…

Tại cuộc họp đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể đối với các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; đồng thời dự thảo Kế hoạch công tác của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh năm 2018 để các thành viên tham gia dự cuộc họp góp ý, thảo luận.

Văn Thưởng

Lượt xem:  480 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay