hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam - nhân rộng những điển hình từ Cuộc thi “Vườn-tường-đường đẹp” Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" năm 2023 (02/03/2023)
Ban Tổ chức cuộc thi vừa có Quyết định ban hành Thể Cuộc thi “Vườn-tường-đường đẹp” Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" năm 2023.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và "Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ tại Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 01/3/2023, qui định: Cấp huyện sẽ Tổ chức thi hoặc xét chọn, lập hồ sơ dự thi cấp huyện và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước 16h30 ngày 31/3/2023 và Cấp tỉnh sẽ Tổ chức xét chọn trong tháng 4/2023 và tổ chức Hội nghị trao giải trước tháng 6/2023.

 

Tuyến đường tại thôn Xuân Diệm, Điện Tiến, TX Điện Bàn đạt giải nhì cuộc thi năm 2021

Đối tượng dự thi là Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi. Các xã, thôn, huyện có các tuyến đường đẹp. Các thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả. Các hộ gia đình có vườn đẹp, tường rào cổng ngõ đẹp, các tuyến đường đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 không được tham dự thi trong cuộc thi năm 2023 này. Mỗi huyện chọn tối đa 05 hộ gia đình có vườn mẫu, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp và 05 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia dự thi cấp tỉnh. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự thi của UBND cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức họp xét để công nhận giải thưởng. Về tiêu chí tham gia phải đảm bảo 4 tiêu chí chính gồm: Vườn mẫu đảm bảo tiêu chí do cấp huyện quy định, tường rào - cổng ngõ đẹp, tuyến đường đẹp và Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả. Các địa phương căn cứ thang chấm điểm để tổ chức chấm thi và lựa chọn mô hình dự thi cấp tỉnh.

Cuộc thi Vườn - Tường - Đường đẹp" và "Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" năm 2023 nhằm phát hiện những cá nhân, tập thể có Vườn, Tường, Đường, Cơ sở vật chất văn hóa tiêu biểu nhất để các địa phương học tập và nhân rộng. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, đảm bảo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững. Đồng thời Phát huy vai trò của hộ gia đình trong việc tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Tạo phong trào nhà nhà thi đua, cụm liên gia thi đua, thôn xóm thi đua, các xã thi đua, trở thành phong trào rộng lớn phấn đấu đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa trong NTM. Đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho người dân nông thôn. Tạo động lực để văn hóa thấm vào trong nếp nghĩ, trở thành hành động cách mạng làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn một cách thực chất, bền vững.

Được biết tổng các giải thưởng cho các hộ gia đình, thôn, xã đạt giải thi cấp tỉnh là 2.590 triệu đồng, với 79 giải thưởng. Trong đó, 01 giải nhất cho hộ gia đình có vườn đẹp và 01 giải nhất cho hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, gồm: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất và tiền thưởng 30 triệu đồng. 01 giải nhất cho đường đẹp, gồm: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất và tiền thưởng 150 triệu đồng. 01 giải nhất cho cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả, gồm: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất và tiền thưởng 150 triệu đồng.

Với cơ cấu giải thưởng phong phú, mức giải thưởng cao là điều kiện cho hộ gia đình, thôn, xã đạt giải tiếp tục tái đầu tư để nâng cao hiệu quả trong phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  271 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 150 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com