hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai chính sách hỗ trợ cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (16/02/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc triển khai cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28 ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Y tế tập trung hoàn thiện phương án phát triển vùng dược liệu, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo theo Nghị định số 28  của Chính phủ, tổng mức đầu tư dự án, mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án, phương án vay của từng dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án theo hướng dẫn của Bộ Y tế làm cơ sở để thực hiện các thủ tục cho vay đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát.

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền về chương trình cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện tạo điều kiện thuận lợi và giải ngân kịp thời nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách; phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách. 

 

 

TH

Lượt xem:  113 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 181 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com