hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với huyện Phước Sơn về tình hình triển khai các Chương trình MTQG (01/02/2023)
Chiều ngày 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND huyện Phước Sơn về tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chương trình MTQG đã được huyện Phước Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được kết quả nhất định. Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 là hơn 26,6 tỷ đồng; đến nay, huyện đã phân bổ kế hoạch cho các xã triển khai mới 38 công trình; hầu hết các công trình đã triển khai thi công, giải ngân đạt tỷ lệ 83%. Vốn sự nghiệp hơn 5,8 tỷ đồng, giải ngân đạt hơn 34%. Riêng nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ là 7,5 tỷ đồng, đầu tư cho 04 xã điểm Phước Chánh, Phước Công, Phước Năng, Phước Hiệp để đầu tư xây dựng mới 14 công trình; tỷ lệ giải ngân đạt gần 85%.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, toàn huyện có 2.412 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 34,6%, giảm 488 hộ so với năm 2021. Tổng kế hoạch vốn Trung ương cấp năm 2022 để thực hiện Chương trình là hơn 67,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã triển khai xây dựng mới các công trình trọng điểm, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Riêng Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Phước Sơn được phân bổ hơn 53,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hơn 34 tỷ đồng để triển khai xây dựng mới 10 công trình cấp huyện và phân cấp xã 1 tỷ đồng/xã để đầu tư 15 công trình; tỷ lệ giải ngân đạt gần 53%. Vốn sự nghiệp hơn 19,4 tỷ đồng đã được huyện phân bổ cho các đơn vị triển khai thực hiện các Dự án, tiểu dự án của Chương trình.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Hồ Công Điểm cho biết: Trong quá trình thực hiện, huyện gặp một số vướng mắc, khó khăn như: nguồn kinh phí của các Chương trình MTQG năm 2022 phân bổ chậm, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn; một số chỉ tiêu mới yêu cầu cao, khó thực hiện đối với huyện miền núi như chỉ tiêu lao động qua đào tạo, tiêu chí nghèo đa chiều, tỷ lệ dân số có sổ khám bệnh điện tử…

Dịp này, huyện Phước Sơn cũng đã kiến nghị một số nội dung như: Sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp trung hạn giai đoạn 2021-2025 để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn và phân kỳ vốn Trung ương theo kế hoạch hàng năm; sớm phân bổ vốn thực hiện Đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK giai đoạn 2022-2025; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình; xem xét tăng mức đối ứng thực hiện Đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK giai đoạn 2022-2025…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn hoan nghênh những kết quả đạt được của huyện Phước Sơn trong năm 2022, kết quả giải ngân đạt khá; kịp thời phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch; số hộ nghèo giảm cao…Trong năm 2023, đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát mục tiêu đề ra, triển khai các chương trình, chính sách bài bản, đồng bộ; nhanh chóng hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân; tăng cường công tác kiểm tra giám sát dự án sản xuất, đảm bảo đi vào thực chất, đúng mục đích; đến cuối tháng 6/2023, giải ngân 100% vốn 2022 và 50% nguồn vốn năm 2023. Lưu ý việc phân bổ nguồn vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, lựa chọn các danh mục đầu tư có tính hiệu quả, lan tỏa rộng rãi…

TH

Lượt xem:  197 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com