hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (02/03/2023)
Sáng ngày 02/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Trần Anh Tuấn và Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Viết Tích cùng chủ trì hội nghị .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chương trình xây dựng NTM là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia lớn của TW, trong đó Quảng Nam là địa phương được thụ hưởng nhiều chính sách từ chương trình. Sau 12 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã làm mới toàn diện bộ mặt nông thôn Quảng Nam, đời sống của cộng đồng cư dân nông thôn không ngừng được nâng lên. Trong năm 2022, tuy đối mặt với nhiều khó khăn trong bộ tiêu chí mới, song với kinh nghiệm thực tiễn và sự đồng hành hưởng ứng của cộng đồng dân cư, các sở ngành của Quảng Nam, chương trình đã đem lại nhiều kết quả nổi bật.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 31/12/2022, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 là 13,78 tiêu chí/xã, giảm 2,7 tiêu chí/xã so với năm 2021 theo đánh giá theo Bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2016-2020. Đây là vấn đề đáng báo động, vì vậy tại hội nghị, BCĐ đề nghị các ngành phụ trách và các địa phương phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể để duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới.

Về kết quả xây dựng “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu”, dự kiến năm 2022, có thêm 05 xã là Tam Giang, Tam Mỹ Đông; Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện nay các địa phương này đang tập trung đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn năm 2022 trong quý III/2023 theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025. Toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỷ lệ đạt 22,2% gồm huyện Phú Ninh, huyện Duy Xuyên; TX Điện Bàn và TP Tam Kỳ.

Trong năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình NTM, toàn tỉnh đã bê tông hóa hơn 81 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hơn 19 cầu, cống thoát nước các loại; xây dựng 62 công trình thủy lợi; đầu tư 21 công trình điện chiếu sáng; xây dựng, sửa chữa 33 công trình trường học các cấp..v..v. Tổng nguồn vốn được huy động thực hiện chương trình năm 2022 là 1.982 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của các địa phương (tính đến ngày 31/01/2023), các địa phương đã thực hiện giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2022, đạt 42%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít những vướng mắc, khó khăn cần kịp thời giải quyết. Trong đó, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa sâu sát cơ sở; cán bộ chuyên trách NTM ở cấp huyện, xã không những thiếu mà còn thường xuyên biến động, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả; chất lượng xây dựng NTM ở một số địa phương chưa cao, thiếu bền vững. Hiện nay một số nhiệm vụ quan trong cần ưu tiên thực hiện nhưng tiến độ thực hiện ở địa phương còn chậm, như: Công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch, xây dựng Đề án, kế hoạch thực hiện đạt chuẩn các Bộ tiêu chí theo quy định, đề án ở các xã...; công tác báo cáo còn chậm, thậm chí nhiều Sở, ngành, nhiều huyện không báo cáo nhiệm vụ đã triển khai trong năm theo quy chế hoạt động đã ban hành, mặc dù Ban Chỉ đạo tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc nên rất khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh..

Để đạt mục tiêu đề ra, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Xây dựng NTM cần có sự đồng lòng, quyết tâm, đổi mới tư duy trong cách làm, đảm bảo giữ được các tiêu chí, không tụt hậu. Đồng thời, cần tập trung quy hoạch vùng huyện, xã, hoàn thành dứt điểm trong năm 2023, trong quy hoạch chú trọng gắn với sắp xếp sản xuất, khớp nối liên vùng, phù hợp với quy hoạch của tỉnh, tránh điều chỉnh nhiều lần. Đẩy mạnh hơn nữa sự vào cuộc của hệ thống chính trị, có sự giám sát tổ chức triển khai; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đây cũng là nội dung cốt lõi của xây dựng NTM; phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, chú trọng liên kết với doanh nghiệp, hình thành chuỗi liên kết cung ứng. Các xã cần xây dựng lộ trình cụ thể, đánh giá từng tiêu chí; tính toán nguồn lực, có phương án lồng ghép vốn hiệu quả; có phương án duy trì các tiêu chí đã đạt, đặc biệt đối với các huyện miền núi…; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, thông tin kịp thời cho BCĐ. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu 100% các địa phương tham gia đầy đủ các cuộc thi phát động về xây dựng NTM.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  36 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 181 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com