hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG (22/02/2023)
Chiều ngày 21/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2023, tổng vốn dự kiến thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là hơn 770 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 142,6 tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Sở LĐ,TB&XH đã đề xuất phương án phân bổ đối với nguồn vốn đầu tư phát triển là hơn 473 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hơn 378,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hơn 94,4 tỷ đồng. Đối với vốn sự nghiệp hơn 275,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 249 tỷ đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 26 tỷ đồng.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ rong năm 2023 đến nay là hơn 529,4 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hơn 224 tỷ đồng; ngân sách tỉnh đã phân bổ hơn 305 tỷ đồng. Hiện nay, các nguồn vốn năm 2023 các địa phương đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu và TP. Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Liên quan đến chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi: tính đến cuối tháng 1/2023: tỉnh giải ngân cho chương trình trên 59 tỷ đồng thực hiện các chương trình giảm nghèo, sắp xếp dân cư; triển khai các công trình dân sinh….Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm 3% số hộ nghèo là người đồng bào thiểu số; chuyển đổi ngành nghề cho 460 hộ, giải quyết đất ở cho 152 hộ; xóa nhà tạm, hỗ trợ nhà cho 186 hộ; sắp xếp ổn định dân cư 650 hộ.

Tại cuộc họp, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh cũng đã đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong thời gian qua; triển khai nhiệm vụ trong năm 2023 đảm bảo hoàn thành tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các Sở, ngành liên quan tập trung triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình MTQG, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, thích ứng với BĐKH; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất  theo chuỗi giá trị đạt hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành giải ngân nguồn vốn 2022 chuyển sang, và nguồn vốn năm 2023, hoàn thành việc giao vốn đầu tư theo danh mục cho các xã trước ngày 15/3/2023, dứt điểm hoàn thành giải ngân vốn 2022 và 50% nguồn vốn năm 2023 trước 30/06/2023.

TH

Lượt xem:  166 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 181 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com