hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (22/10/2019)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) và Chủ tịch UBND cấp huyện, xã thực hiện tốt các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2019 và năm 2020.

Người dân tích cực tham gia xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đứng điểm ở các huyện, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 - 2020, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng chỉ đạo xây dựng thôn đạt chuẩn KDCNTMKM phải thực chất, tránh hình thức. Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện. Chú ý khi thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 - 2020, phải kết hợp kiểm tra lại thực tế KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện có quyết định công nhận đạt chuẩn. Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn phải thể hiện được tính kiểu mẫu” trong việc đạt chuẩn các tiêu chí, nhất là tiêu chí về giao thông, môi trường theo quy định.

UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (kể cả các thôn đã được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019); trong đó chú trọng chỉ đạo các nội dung về tạo cảnh quan, môi trường ở các trục đường thôn, đường ngõ xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp"; hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh tế VAC; chỉnh trang, cải tạo vườn nhà; trồng hàng rào xanh; trồng hoa, cây xanh,… Đối với các KDCNTMKM ở miền núi cao, do việc bố trí dân cư phân tán, nên các địa phương chọn một số khu, cụm dân cư có đông dân cư sinh sống để tập trung chỉ đạo, tạo điểm nhấn trong xây dựng KDCNTMKM, mang tính đặc thù của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Cần bố trí thêm ngân sách cấp huyện để hỗ trợ các thôn thực hiện.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng KDCNTMKM trong toàn huyện, xã; khẩn trương tổ chức Cuộc thi KDCNTMKM ở cấp huyện để lựa chọn các thôn có thành tích xuất sắc để dự thi cấp tỉnh theo Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh; qua đó vinh danh, khen thưởng thích đáng, nhằm động viên toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng KDCNTMKM.

Đề nghị UBND cấp huyện, xã và Hội, đoàn thể các cấp phát huy cao vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng KDCNTMKM, xem đây là nhân tố quyết định của sự thành công trong quá trình xây dựng KDCNTMKM, thường xuyên đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền dưới nhiều hình thức, cử các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã, Ban Phát triển thôn và thành viên các Hội, đoàn thể của xã đến từng nhà dân trực tiếp vận động, tuyên truyền, để người dân tích cực hưởng ứng tham gia và thấy được lợi ích mang lại từ việc xây dựng KDCNTMKM. Chú ý gắn vận động với thực hiện có hiệu quả phong trào “5 Không, 3 Sạch với xây dựng KDCNTMKM; từng gia đình đều có treo bảng cam kết thực hiện phong trào “5 Không, 3 Sạch”;...

TD

Lượt xem:  240 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/