hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (08/08/2019)
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 yêu cầu các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Nông thôn mới ở Phú Ninh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về thực hiện Chương trình NTM với phương châm: “Xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng, gồm: tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình NTM giai đoạn 2016 – 2020 trước tháng 6/2020; tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NMT để phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đúng thực chất, bền vững và nhân rộng ra toàn xã, toàn huyện. Đối với các huyện miền núi cao, tập trung đầu tư các xã về đích NTM bảo đảm bền vững; đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các “thôn NTM” để làm cơ sở xây dựng xã NTM vững chắc; tập trung giải ngân các nguồn vốn đã bố trí; huy động, lồng ghép, ưu tiên bố trí các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; ưu tiên bố trí ngân sách, kể cả nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi hằng năm cho Chương trình NTM; xem xét chỉ đạo việc đánh giá cơ chế, chính sách hiện hành có cùng mục tiêu, nội dung đầu tư để điều chỉnh, dồn nguồn lực cho Chương trình NTM.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường hơn nữa công tác thông tịn tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình NTM để người dân biết và tự giác tham gia, trong đó lưu ý tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo của các tỉnh bạn, của những địa phương trong tỉnh. Chỉ đạo đưa nhiệm vụ xây dựng NTM hằng tháng vào tin nội bộ.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra các cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo đôn đốc, thực hiện Chương trình NTM, kịp thời báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề khó khăn vướng mắc để chỉ đạo thực hiện. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình NTM phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Thùy Dung

Lượt xem:  222 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/