hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Mặt trận huyện Quế Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới (02/07/2014)
Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, UBMTTQVN các cấp đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động đồng thời cụ thể hóa thành chương trình phối hợp thống nhất hành động.

 Thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt nhân dân để tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện. Vì vậy, những năm qua MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung xây dựng nhiều mô hình, nhiều cuộc vận động có nội dung thiết thực, cụ thể. Tiêu biểu nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động này đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người hiểu rõ, thấm nhuần mục đích, ý nghĩa, từ đó tự nguyện đóng góp tiền của, công sức vào phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào bước đầu đã đem lại những kết quả phấn khởi. 
Theo thống kê, đến nay, nhân dân trong huyện đã hiến hàng trăm ha đất; đóng góp hàng tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Bích - thôn Dưỡng Mông Tây, xã Quế Xuân 1 hiến 240m2 đất; hộ bà Trần Thị Kim Hoa - thôn Mông Nghệ Bắc, xã Quế Phú hiến hơn 300m2 đất để làm đường bê tông giao thông nông thôn. Nhiều hạng mục công trình như: hệ thống đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, cơ sở trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà sinh hoạt nhân dân được xây dựng kiên cố, khang trang tạo nên diện mạo mới, góp phần tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh của quê hương.
 
Để đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như để nhân dân thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên ở từng cấp tùy vào điều kiện thực tế của địa phương để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư có vai trò chủ đạo.

         
Cùng với các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong huyện luôn tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng giống, dồn điền đổi thửa... Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 30 mô hình kinh tế trang trại, với tổng diện tích 323 ha.
 
Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Trong 5 năm (2008-2013), MTTQ các cấp của huyện đã vận động được hơn 9 tỷ đồng Qũy vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, cùng với nguồn phân bổ của MTTQ cấp trên, MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 489 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 795 nhà theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp khó khăn… với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện trong những năm qua giảm nhanh, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra, bình quân hằng năm giảm hơn 2%.
 
Cùng với việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện còn phối hợp với các ban ngành liên quan và các tổ chức Hội đoàn thể vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện có 23/107 KDC điểm đã tổ chức phát động xây dựng mô hình “KDC hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, trong đó KDC Hương Quế Đông của xã Quế Phú được UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam chọn làm mô hình điểm để nhân ra diện rộng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã xây dựng các mô hình như: Hội LHPN xây dựng mô hình “CLB Phụ nữ với phong trào làng quê không rác thải”; “CLB Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”; “Sọt rác bên nhà ta”; Hội Nông dân với mô hình “Điểm thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”
 
Đi đôi với việc tuyên truyền vận động để nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; không ngừng củng cố và phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch các qui hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, đa số nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia và tham gia một cách sáng tạo vào quá trình xây dựng nông thôn mới.


 
Có thể khẳng định rằng, nhờ sự tích cực tham gia của người dân nên sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Sơn đã gặt hái được những kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, trong tổng số 14 xã, thị trấn của huyện thì có 3 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; 4 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí; các xã còn lại có xuất phát điểm thấp nên đạt từ 4 - 5 tiêu chí. Đặc biệt, 3 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện là Quế Xuân 1, Hương An và Quế Long đều đạt trên 73% số tiêu chí. Riêng xã Hương An, đến nay đã thực hiện được 14/19 tiêu chí, xã đang tập trung dồn sức đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2014, sớm hơn lộ trình kế hoạch đề ra 1 năm.
 
Những kết quả đạt được bước đầu trong xây dựng nông thôn mới ở Quế Sơn thời gian qua có sự chung tay đóng góp không nhỏ của mặt trận và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân do một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò chủ thể của mình đối với xây dựng nông thôn mới; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ xã, thôn còn hạn chế nên lúng túng trong việc triển khai thực hiện; nguồn vốn từ ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân có hạn nên ảnh hướng đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng v.v...
 
Để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đòi hỏi phải có sự tập trung vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức thành viên mặt trận và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới.
 
Có thể nói, vai trò của MTTQ các cấp huyện Quế Sơn trong việc tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua được khẳng định rõ nét. Bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp trong huyện đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc huy động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới để hoàn thành lộ trình kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng quê hương Quế Sơn phát triển toàn diện và bền vững.

 

Theo Queson.gov.vn

Lượt xem:  2,141 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/