hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Kiện toàn Hội đồng và Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (03/06/2024)
Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1323/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng và Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Đánh giá, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam 2023.

Theo đó Hội đồng bình chọn gồm có 09 thành viên. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Thường trực; Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn: Gồm 11 thành viên. Trưởng ban: Ông Đinh Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam, Thư ký Hội đồng - Trưởng ban. Tổ phó: Ông Võ Hưng - Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Công Thương. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Giám khảo Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm xây dựng phương án chấm thi, tổ chức đánh giá, chấm điểm và chọn ra các sản phẩm đạt giải trên cơ sở các tiêu chí được ban hành tại Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 28/6/2016 của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam, báo cáo Hội đồng xem xét bình chọn, tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận các sản phẩm đạt giải. Trưởng Ban giám khảo được sử dụng con dấu Trung tâm Khuyến công và XTTM Quảng Nam. - Ban Giám khảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Nam.

 

THÚY HẰNG

Lượt xem:  23 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com