hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Chỉ đạo tập trung duy trì chuẩn đối với xã đạt chuẩn NTM năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí gđ 2022-2025 (01/11/2023)
Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025.

Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới

Theo đó, đến cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 117 xã đạt chuẩn NTM, thì có đến 89 xã chưa đảm bảo duy trì chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025; công tác chỉ đạo duy trì chuẩn của một số địa phương còn hạn chế, chưa có nhiều sáng tạo, đổi mới, có phần “chững lại” (như Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Tây Giang, Đông Giang,…), nhiều xã chưa ưu tiên dùng nguồn duy trì chuẩn, nguồn đầu tư trung hạn để thực hiện các tiêu chí chưa duy trì chuẩn mà thực hiện các tiêu chí đã đạt, sử dụng nguồn duy trì chuẩn chưa đúng trọng tâm,…

Quang cảnh Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2021

Do vậy, để thực hiện đảm bảo công tác duy trì xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

Các cấp, các ngành cần xác định rõ xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân năm sau cao hơn năm trước. Tùy theo mức độ duy trì đạt chuẩn các tiêu chí hằng năm để có biện pháp xử lý kịp thời, từ kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân đến thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu;

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí NTM chủ động rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các xã chưa đảm bảo duy trì chuẩn, nhất là kết quả duy trì chuẩn của các xã đến cuối năm 2023 và kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý;

Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tăng cường công tác chỉ đạo các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó cần quan tâm cao ở các tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm,... Phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản giai đoạn 2018-2020 theo cam kết khi lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo tổ chức đánh giá các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xem việc chỉ đạo xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là một nội dung quan trọng việc duy trì chuẩn. Bố trí đầy đủ vốn ngân sách địa phương để đối ứng và xem xét cân đối thêm ngân sách cấp mình để thực hiện việc duy trì chuẩn theo tiến độ quy định.

Kết quả duy trì, nâng chuẩn và xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại các địa phương

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện duy trì chuẩn đối với từng nhóm tiêu chí đạt thấp, chất lượng chưa cao và khả năng khó duy trì chuẩn như: Giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, trường học, thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh,…

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương thực hiện theo chỉ đạo; kịp thời báo cáo UBND tỉnh khen thưởng đơn vị làm tốt và phê bình đơn vị, địa phương thực hiện chậm trễ; chủ trì rà soát những xã không đảm bảo quy định duy trì chuẩn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh hoặc thu hồi Quyết định công nhận nếu rơi vào khung thu hồi; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện có xã bị thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  146 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com