hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung hoàn thành mục tiêu nông thôn mới cấp huyện đến năm 2025 (16/10/2023)
Ngày 13/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tập trung thực hiện mục tiêu cấp huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh huyện Duy Xuyên công bố huyện đạt chuẩn NTM năm 2020

Cụ thể mục tiêu đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành và Tiên Phước (trong đó, Tam Kỳ, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020); 02 huyện Phú Ninh, Duy Xuyên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện các Bộ tiêu chí theo quy định, thường xuyên rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, có giải pháp, lộ trình, phân công nhiệm vụ thực hiện. Chỉ đạo sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ từ Chương trình NTM, lồng ghép các nguồn và bổ sung ngân sách cấp mình để thực hiện đạt chuẩn NTM theo quy định. Riêng 02 huyện Nông Sơn và Quế Sơn thuộc diện sáp nhập huyện có kế hoạch làm việc, phối hợp trong việc thực hiện tiêu chí NTM cấp huyện cho phù hợp với lộ trình sáp nhập, đảm bảo đến năm 2025 huyện hình thành sau sáp nhập đạt chuẩn NTM theo lộ trình đã đề ra.

Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành phụ trách các tiêu chí NTM khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu NTM cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Qua đó, cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ NTM./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  175 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com