hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai thí điểm 01 mô hình xã thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (27/03/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Kế hoạch đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, phấn đấu đạt 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% xã NTM năm 2024 đạt chuẩn Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 100% số xã NTM nâng cao năm 2024 đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; đạt chỉ tiêu 15.1, 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 100% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu năm 2024 có ít nhất 05 mô hình thôn nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội (cải cách hành chính, an ninh trật tự, giáo dục, du lịch, văn hóa,...). Triển khai thí điểm 01 mô hình xã thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhân rộng.  Triển khai mới ít nhất 18 mô hình thôn nông thôn mới thông minh và rà soát đánh giá 10 mô hình xã NTM thông minh đã thực hiện năm 2022-2023.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong xây dựng nông thôn mới. . Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí thông tin truyền thông, hành chính công trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, triển khai thí điểm các mô hình xã, thôn nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương (y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự, cải cách hành chính, an ninh trật tự, du lịch nông thôn…), duy trì hiệu quả các xã, thôn đã được triển khai. Cấp huyện chủ động nhân rộng các mô hình thôn NTM thông minh cho các thôn khác trên địa bàn. Triển khai thí điểm mô hình xã thương mại điện tử, từ đó triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát, đánh giá các mô hình xã NTM thông minh: Cẩm Thanh, Điện Quang, Tiên Cảnh, Tam Giang, Duy Phước; Mô hình xã nông thôn mới thông minh phát triển chuyển đổi số toàn diện tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; Mô hình xã nông thôn mới thông minh về an ninh trật tự tại xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc; Mô hình xã nông thôn mới thông minh về giáo dục và đào tạo tại xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn; Mô hình xã nông thôn mới thông minh về cải cách hành chính tại xã Bình Phú, huyện Thăng Bình; Xã nông thôn mới thông minh về văn hóa tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh để đánh giá, nhân ra diện rộng…

 

THANH TÚ

Lượt xem:  113 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com