hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tam Anh Bắc, điển hình trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Núi Thành (20/11/2020)
Xã Tam Anh Bắc được tách ra từ xã Tam Anh vào năm 2005, nhân dân trên địa bàn xã sinh sống bằng nghề nông nghiệp là chủ yếu; một phận không nhỏ nhân dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở khu vực Vũng Lắm (ven sông Trường Giang).

Xã Tam Anh Bắc bắt đầu xây dựng nông thôn mới vào năm 2012 với 3/19 tiêu chí nông thôn mới, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy, UBND xã đã mạnh dạn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh lộ trình và bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.

Lấy phương châm người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, UBND xã tổ chức tuyên truyền trực quan trên địa bàn xã bằng hình thức lắp dựng 12 bảng hiệu về chung tay xây dựng Nông thôn mới tại các trục đường chính ở các thôn; 05 bảng hiệu tuyên truyền khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp sóng chuyên mục tuyên truyền, thông tin về nông thôn mới của đài truyền thanh, truyền hình huyện Núi Thành; Phát đĩa tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã; Lồng ghép trong các cuộc họp, tổng kết của UBND xã, các hội đoàn thể,... Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ hơn về cơ chế, chính sách và trách nhiệm của địa phương, của thôn vả mỗi hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, nhân dân đã hưởng ứng và tham gia trực tiếp vào thực hiện tiêu chí nông thôn mới như: Hiến đất, đóng góp ngày công, đóng góp tiền,... để xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đến nay, đã hoàn thành việc bê tông và nhựa hóa 02 tuyến đường bê tông trục xã dài 6,47 km, các tuyến đường trục thôn dài 18,527km/tổng số 24,339 km, đường ngõ xóm: 6,603 km/tổng số 7,963 km, cứng hóa đường nội đồng được 6,740km/tổng số 8,800km. Xây dựng kiên cố hóa kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xây dựng 05 nhà văn hóa thôn phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ cho nhân dân, trong đó có 01 nhà được đầu tư kết hợp tránh trú bão. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 42,3 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 22,85% đến năm 2020 còn 0,24%, giảm 22,61%. Bên cạnh đó, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm Dầu phộng xã Tam Anh Bắc đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn xã với diện tích sản xuất 22 ha do HTX Nông nghiệp Tam Anh Bắc làm chủ trì dự án đã mang lại hiệu quả cao, đem lại thu nhập ổn định cho người dân.

Công tác y tế - giáo dục được quan tâm đầu tư, trên địa bàn xã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế xã đã được đầu tư, công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 89,23%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, đẩy mạnh hoạt động trong toàn xã. Cùng với đó tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, không có trọng án, trọng tội, các tệ nạn về cờ bạc, ma túy được kiềm chế. Phong trào thắp sáng đường quê được duy trì tốt góp phần hạn chế trộm cắp trên địa bàn xã.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nhiều nguồn lực với  tổng nguồn lực đã huy động là 87.131,3 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 76.375,3 triệu đồng, vốn vay tín dụng là 2.369,2 triệu đồng, nguồn vốn đóng góp của nhân dân là 3.412,2 triệu đồng.

Với những nổ lực trong xây dựng Nông thôn mới, ngày 02/10/2020  UBND tỉnh Quảng Nam ban Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tam Anh Bắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là một thành quả xứng đáng cho sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tặng công trình phúc lợi cho tập thể nhân dân và cán bộ xã Tam Anh Bắc vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Linh

Lượt xem:  835 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com