hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xã Tam Anh Bắc quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2020 (17/06/2020)
Mặc dù xã Tam Anh Bắc không phải là địa phương nằm trong nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, nhưng với những kết quả đã đạt được và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy – HĐND và UBND xã Tam Anh Bắc đã mạnh dạn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh lộ trình, bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc ở xã Tam Anh Bắc 

Đến thời điểm hiện tại, xã Tam Anh Bắc đã đạt được 19/19 tiêu chí (kể cả tiêu chí số 7). Tăng 05 tiêu chí so với thời điểm xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2019).

Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được đầu tư xây dựng, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân (nhất là công tác đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, nhà văn hóa). Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã cơ bản đã được cứng hóa, bê tông hóa, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại quanh năm.

Công tác đầu tư để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng, nhiều mô hình sản xuất của huyện và xã đã triển khai cho người dân; tổ chức được nhiều lớp tập huấn để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp ở địa phương cũng đã được triển khai.

Công tác y tế, văn hóa, giáo dục ngày càng được chú trọng; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao, nhất là tỉ lệ người dân tham gia BHYT được đảm bảo; chất lượng giáo dục của các cấp học được nâng cao với tỉ lệ học sinh khá, giỏi của năm sau luôn cao hơn năm trước, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các trường ngày càng được đầu tư; phong trào VHVN-TDTT ngày càng được chú trọng, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm… Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã đạt mục tiêu hàng năm đề ra. Hộ nghèo luôn được quan tâm hỗ trợ phương tiện sinh kế, nhà ở, tiếp cận nguồn vốn, để giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo.

Môi trường nông thôn được quan tâm, công tác vận động tuyên truyền cho mọi người dân hưởng ứng tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường; việc xây dựng triển khai phương án thu gom xử lý rác thải nông thôn được các cấp quan tâm đầu tư.

Về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn Trà Lý, đến nay khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu này đã đạt 10/10 tiêu chí. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), xã Tam Anh Bắc xây dựng Phương án Phát triển sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với sản phẩm dầu phộng; triển khai quy hoạch vùng trồng cây đậu phộng trên địa bàn thôn Đức Bố 2 và Thuận An với diện tích 22ha để liên kết với HTX thu mua và chế biến Dầu phộng (tên thương hiệu là Dầu phộng Chu Lai).

Với những kết quả đạt được, xã Tam Anh Bắc đang hoàn thiện các hồ sơ, minh chứng trình UBND huyện để tổ chức thẩm tra các kết quả đạt được, từ đó có cơ sở trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020./.

 

Ngọc Linh

Lượt xem:  986 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com