hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nam Giang nỗ lực xây dựng nông thôn mới (24/09/2019)
Những năm qua, các cấp lãnh đạo huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam luôn nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với sự nỗ lực của chính quyền huyện Nam Giang “thay da đổi thịt” từng ngày

Nhiều giải pháp đã được chính quyền huyện Nam Giang đưa ra nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của tỉnh Quảng Nam. Tính đến nay, toàn huyện Nam Giang vẫn chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn NTM. Nhưng, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn đến nay của huyện là 10 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.  Với một huyện miền núi nghèo như Nam Giang thì đây cũng là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ.

Để có được kết quả này thì trước đó, trong giai đoạn từ năm 2016- 2018, UBND huyện Nam Giang đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành chương trình từ huyện đến xã đảm bảo theo quy định và hoạt động đi vào nề nếp. Cùng với đó, công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh song song với việc phát động Phong trào “Nam Giang chung sức xây dựng NTM” đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành và địa phương tiến hành rà soát lại quy hoạch xây dựng NTM, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội;…

Ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, sự nỗ lực của địa phương đã dần đưa nền kinh tế của huyện đi vào ổn định, nhất là 10 năm trở lại đây giữ mức tăng trưởng khá, củng cố hệ thống chính trị, phát triển văn hóa xã hội.

“Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015- 2020 đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và công tác giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thành quả không chỉ là những con số ấn tượng về tăng trưởng của huyện, mà có cả những đổi thay lặng thầm mà đầy ý nghĩa trong từng nếp nhà, từng bản làng vùng cao. Đời sống bà con nay đã khác, cơ bản không còn hộ đói; xóa nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và bền vững”, ông Mai nói.

Trong nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Nam Giang đặc biệt chú trọng đặc biệt đến việc giúp các thôn, xã nằm trong danh sách những địa phương đặc biệt khó khăn khu vực biên giới được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai để giúp các thôn, xã này đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

“Để làm được điều này, thì UBND xã, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý NTM ở các xã biên giới tổ chức kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xã, Ban phát triển nông thôn một cách hiệu quả nhất; cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, có cách làm sáng tạo”, đại diện huyện Nam Giang cho biết.

Cùng với đó, thực trạng các tiêu chí về NTM trên địa bàn các thôn của xã biên giới còn ở mức thấp so với tiêu chuẩn quy định, yêu cầu phải có nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng; điều kiện vị trí địa lý của các thôn, xã biên giới xã trung tâm huyện nên hạn chế khả năng thu hút nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp từ bên ngoài.

“Trước thực trạng này, việc xây dựng NTM ở Nam Giang phải có thời gian dài và ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ Chương trình để địa phương thực hiện. Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào địa bàn miền núi, nhất là đầu tư phát triển sản xuất để giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và có chính sách trợ giá đối với nông sản của miền núi”, huyện Nam Giang đề nghị.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,124 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com