hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trong xây dựng NTM (11/09/2020)
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trong buổi làm việc với VP Điều phối NTM tỉnh về tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 Chương trình NTM đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Buwue yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Các Sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đã đề ra; yêu cầu Sở, ngành được UBND tỉnh giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM thời gian đến tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra 2 đúng thời gian quy định, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành phụ trách ở các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020. Thủ trưởng các Sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách không đạt chuẩn ở các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh. Riêng xã đạt dưới 8 tiêu chí, hiện còn 03 xã đều thuộc huyện Nam Giang, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nam Giang tập trung chỉ đạo, thực hiện để phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Các địa phương và các ngành tập trung cao cho công tác giải ngân các nguồn vốn được giao trong Chương trình NTM kế hoạch năm 2020; đến ngày 30/9/2020, nếu UBND xã/chủ đầu tư nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương kế hoạch năm 2020 được giao dưới 60% thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn cho các địa phương khác có nhu cầu; đối với kinh phí sự nghiệp, đến ngày 01/10/2020, xét thấy khả năng không giải ngân hết nguồn kinh phí sự nghiệp thì tổng hợp điều chuyển cho các xã khác trên địa bàn huyện hoặc báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2020 để xem xét, điều chuyển cho các huyện khác có nhu cầu. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nếu để bị thu hồi vốn về ngân sách trung ương.

Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch NTM để áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo rà soát khung kế hoạch, nguồn lực thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 cho từng nhóm xã, huyện, thôn báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh 3 trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp. Đồng thời, thống nhất chủ trương bố trí kinh phí kế hoạch năm 2021 theo hướng tiếp tục áp dụng theo các cơ chế, chính sách trong Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020.

Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nội dung trong Chương trình công tác năm 2020 (tại Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) sang năm 2021.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021, theo hướng đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể, chú 4 trọng tuyên truyền để huy động các nguồn lực xã hội trên cơ sở tự nguyện, thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân, tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM. Xây dựng kế hoạch để tổ chức các cuộc thi giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM 10 năm qua, trong đó chú ý thi giữa các xã đã đạt chuẩn NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM…

Thúy Hằng

Lượt xem:  83 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/