hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU (21/08/2020)
Ngày 20/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 4818/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 về việc triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU nhằm đảm bảo nắm chắc, hiểu rõ, tuân thủ các quy định và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác IUU.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác chống khai thác IUU; coi công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống khai thác IUU đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ ra để góp phần cùng với cả nước gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, quyết tâm không để bị cảnh báo “Thẻ đỏ”; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó lưu ý thực hiện các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định; Tổng hợp, cung cấp các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khi có yêu cầu; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU của các đơn vị, địa phương; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm quản lý tốt hoạt động của tàu cá tại địa phương, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản./.

TD

Lượt xem:  296 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/