hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (24/06/2020)
Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành công văn 3343/UBND-TH yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo yêu cầu thực hiện thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong tháng 6/2020 đối với các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nguồn vốn khác còn lại chưa phân bổ. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn đầu tư.

Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn và giám sát UBND cấp xã, các đơn vị liên quan trong thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán; trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Trường hợp các chủ đầu tư, Ban quản lý không thực hiện nghiêm chỉ đạo về nghiệm thu theo tiến độ hợp đồng, nhật ký công trình về lập hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước sau 04 ngày nghiệm thu từ 03 lần trở lên thì Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, thông báo tạm dừng thanh toán chi phí Ban quản lý dự án (trừ các khoản chi lương và phụ cấp) và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời cập nhật dự toán chi đầu tư phát triển (bao gồm phần điều chỉnh, bổ sung trong năm) trên hệ thống Tabmis theo quy định để phục vụ công tác giải ngân và theo dõi đánh giá tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc và Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian giải ngân vốn đầu tư.

Kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn đối với các dự án không thực hiện đúng quy định về tỷ lệ giải ngân tại mốc thời gian cụ thể sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2020 và kế hoạch vốn 2019 kéo dài theo danh mục chi tiết dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 82/2017/TT-BCT ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính, hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu;...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

TD

Lượt xem:  270 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/