hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (02/06/2020)
UBND tỉnh ban hành Công văn số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020 chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo chủ đầu tư: Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành và của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2020 (kể cả kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020) đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để Trung ương thu hồi vốn, cắt vốn kế hoạch 2020 do không giải ngân hết vốn hoặc giải ngân không đảm bảo tỷ lệ quy định .

Tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó ưu tiên thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn các dự án sử dụng nguồn vốn  ngân sách Trung ương; thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng và các tập thể, cá nhân trong đơn vị chủ đầu tư liên quan đến việc để nhà thầu vi phạm hợp đồng. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn hoặc thay thế kịp thời các cá nhân có năng lực yếu kém, suy thoái về đạo đức công vụ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị, địa phương xác định kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu đề xuất chế tài xử lý nghiêm (kể cả tiêu chí đánh giá cán bộ đứng đầu, xét thi đua cơ quan, cá nhân) các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tổng hợp các dự án gặp khó khăn vướng mắc theo 03 nhóm: (1) Nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục xây dựng, đấu thầu; (2) Nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; (3) Nhóm các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, phù hợp với từng nhóm vấn đề. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020, kế hoạch vốn năm 2020 đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt.

Sở Tài chính: Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Tập trung rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công đã được giao vốn.

Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT: tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản như lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, giấy phép xây dựng, ...; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tập trung chỉ đạo và xử lý các thông tin liên quan đến tập thể, cá nhân cố tình chậm thực hiện các hồ sơ, thủ tục trong xây dựng cơ bản.

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp (Thanh tra nhà nước, Thanh tra liên ngành, chuyên ngành): Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các cơ quan và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

 Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: căn cứ danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư vi phạm vi phạm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để xem xét trong việc đánh giá, không đề xuất xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hằng năm và đột xuất; trong đó lưu ý kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thường xuyên báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh

TD

Lượt xem:  354 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/