hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách đảm bảo thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 (08/06/2020)
Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3075/UBND-KTN chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách đảm bảo thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Công văn nêu rõ: Ngày 02/6/2020, Đoàn công tác của Trung ương tổ chức khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Tam Kỳ; qua đó đã nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố và góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2019 và theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan khẩn trương thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của thành phố Tam Kỳ năm 2019 (số liệu đến thời điểm 31/12/2019) bảo đảm đúng các nội dung, thời gian theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo Báo cáo của UBND thành phố Tam Kỳ về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 đảm bảo đúng các nội dung, thời gian theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND thành phố Tam Kỳ tiếp thu ý kiến góp ý của Tổ công tác Trung ương, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 đảm bảo đúng qui định. Đồng thời chỉ đạo tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới tại các xã mà Tổ công tác Trung ương đã chỉ ra trong quá trình khảo sát thực tế (cảnh quan môi trường nông thôn, trồng cây xanh tại trụ sở các xã, nhà văn hóa thôn, khắc phục các nhà ở dân cư chưa đạt chuẩn, điện sinh hoạt của các hộ dân chưa bảo đảm an toàn, phát động ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tăng cường thu gom xử lý rác thải, hướng dẫn các hộ chăn nuôi xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định bảo đảm vệ sinh môi trường,...), để đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác thẩm định của Đoàn thẩm định Trung ương trong thời gian đến.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn thành phố Tam Kỳ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan (hoàn thành trước ngày 20/6/2020) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

TD

Lượt xem:  225 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/