hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (26/08/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020) của tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Từng đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao trong quản lý đầu tư công phải thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án do cá nhân phụ trách; tích cực phối hợp với các ngành, địa phương liên quan để thực hiện, tham mưu tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do đơn vị, địa phương quản lý

Theo đó, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2020 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn bổ sung trong năm 2020.

Trước ngày 30/8/2020, thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu cắt giảm, điều chỉnh đối với các dự án do các đơn vị, địa phương báo cáo đề nghị cắt giảm hoặc bổ sung vốn.

Từ ngày 01/9/2020, rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh kiên quyết thực hiện cắt giảm, điều chuyển theo nội dung được quy định tại Công văn số 3343/UBND-TH ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

Đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài: Sau ngày 30/9/2020, cắt giảm, điều chuyển đối với các dự án không giải ngân hết 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/9/2020.

Đối với kế hoạch vốn năm 2020 ngân sách Trung ương: trước 30/8/2020 dự án nào có tỷ lệ giải ngân dưới 50%; đồng thời, không có báo cáo giải trình nguyên nhân, đề xuất phương án và cam kết đạt tỷ lệ giải ngân trên 60% trước 30/9/2020 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5 622/TTg-KTTH ngày 26/5/20201 ) tham mưu UBND tỉnh xử lý các thủ tục cắt giảm, điều chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn.

Đối với kế hoạch vốn năm 2020 ngân sách tỉnh: Trường hợp các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tại dự toán đầu năm nhưng đến 30/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí; đồng thời không có văn bản báo cáo giải trình, đề nghị xử lý vướng mắc giải ngân chậm sẽ cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 sang cho các dự án khác.

Thúy Hằng

Lượt xem:  150 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/