hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (03/09/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Hội đồng).

Hội đồng được thành lập với 07 ủy viên. Ông Ngô Tấn- Ủy viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Thanh Quang- Phó Giám đốc Sở Công Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Văn Văn- Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tổ Tư vấn giúp việc cho Hội đồng gồm 12 thành viên; 01 Tổ trưởng và 02 Tổ phó.

Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm: Ban hành mới/sửa đổi Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 cho phù hợp với các quy định hiện hành; tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm theo Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 1653/QĐBNN-VPĐP ngày 11/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia và theo Kế hoạch số 4311/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2020.

Tổ tư vấn giúp việc có trách nhiệm: Thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra mẫu sản phẩm, hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm từ cấp huyện gửi về; tư vấn, giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh trong quá trình tổ chức đánh giá, phân hạng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng cấp tỉnh phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 13/3/2020, Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về việc bổ sung thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.

Thúy Hằng

Lượt xem:  190 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/