hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh (13/05/2020)
Để thực hiện đạt mục tiêu giảm trên 2.700 hộ nghèo năm 2020, căn cứ thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, thôn, xã và huyện nghèo trên địa bàn tỉnh tính đến cuối năm 2019, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững của tỉnh, đảm bảo đạt mục tiêu giảm trên 2.700 hộ nghèo năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo Kế hoạch số 5201/KH-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo giảm nghèo thực chất, không chạy theo thành tích; ưu tiên hỗ trợ cho địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, số hộ nghèo nhiều, hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công và hộ đăng ký thoát nghèo bền vững. Công khai, dân chủ và minh bạch trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa bàn nghèo; có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; khơi dậy, khuyến khích sự tích cực, chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tham gia học nghề, tổ chức sản xuất, đăng ký thoát nghèo bền vững. Thực hiện phân công cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ địa bàn nghèo (thôn, xã) và hộ nghèo.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh giảm trên 2.700 hộ nghèo và 3.000 hộ cận nghèo; cơ bản không còn hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công cách mạng; hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện rà soát, phân loại, lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2020 để tuyên truyền, vận động đăng ký thoát nghèo bền vững, đảm bảo đúng đối tượng, đồng thời ban hành kế hoạch, giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo và nguyện vọng cần hỗ trợ theo đơn đăng ký của hộ nghèo, đảm bảo thoát nghèo thực chất, bền vững. Tiếp tục rà soát, nắm chắc đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh của hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách trợ cấp người có công cách mạng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý và ban hành kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo, đảm bảo đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách trợ cấp người có công;...

File đính kèm: Kế hoạch 2552/KH-UBND

TD

Lượt xem:  243 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/