hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh (21/09/2021)
UBND tỉnh ban hành công văn số 6241/UBND-KTN ngày 16/9/2021 chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả kiểm tra điều kiện chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lợn quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh, hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, như: Vị trí xây dựng trang trại không phù hợp với quy định của pháp luật (không nằm trong quy hoạch Nông thôn mới hoặc quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh); khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi đến đối tượng chịu tác động (khu dân cư gần nhất) không đảm bảo; phần lớn các cơ sở không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tác động tiêu cực đến một số ngành kinh tế khác. Ngoài ra, có một số cơ sở chăn nuôi đã được xây dựng và hoạt động từ nhiều năm nay, có vị trí xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo khoảng cách nhưng chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý về đầu tư, xây dựng theo quy định (trang trại chăn nuôi của HTX Nông nghiệp Minh Hòa, thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc và trang trại chăn nuôi của HTX Nông nghiệp Tân Hưng Phát, thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc).

Để thực hiện các quy định của Luật Chăn nuôi và phát triển chăn nuôi trong thời gian đến đảm bảo đúng quy định; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-KTN ngày 05/5/2021 và tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan truyền thông phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi và Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi,… nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định của Luật Chăn nuôi. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc di dời hoặc giảm quy mô đến mức phù hợp hoặc dừng chăn nuôi theo quy định đối với các cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2020) nhưng không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định (khoảng cách an toàn, vị trí xây dựng,…); trong đó, phải xác định cụ thể lộ trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi đã được xây dựng và hoạt động từ nhiều năm nay nhưng chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường trên địa bàn câp huyện theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; tổ chức kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ đảm bảo theo tần suất quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP; xử lý vi phạm hành chính về chăn nuôi theo thẩm quyền. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện di dời hoặc giảm quy mô đến mức phù hợp hoặc dừng chăn nuôi theo quy định đối với các cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực nhưng không đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định (khoảng cách an toàn, vị trí xây dựng,…). Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn sử dụng hiệu quả các loại chế phẩm sinh học dùng để phun trong chuồng nuôi, nơi thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi nhằm hạn chế phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; hướng dẫn biện pháp khắc phục các sự cố môi trường (nếu có). Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư có dự án đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty Cổ phần CP Việt Nam - Chi nhánh tại Quảng Nam, Công ty Cổ phần Thái Việt Corporration: Nghiên cứu, xem xét chỉ ký kết hợp đồng nuôi gia công với trang trại đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo hiệu quả chăn nuôi, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

TD

Lượt xem:  27 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/