hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 (24/08/2021)
Ngày 24/8, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 (Hội đồng cấp tỉnh) và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng cấp tỉnh.

Theo đó, Hội đồng cấp tỉnh do ông Ngô Tấn-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025 làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Hường Văn Minh- Phó Giám đốc Sở Công Thương là Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Văn Văn- Phó Giám đốc Sở Y tế là Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có 05 ủy viên và mời PGS.TS Trần Văn Ơn - Chuyên gia Tư vấn Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa (đơn vị tư vấn đánh giá, phân hạng sản phẩm) - Thành viên, cố vấn Hội đồng.

Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng cấp tỉnh có 12 thành viên, 02 Tổ phó, Tổ trưởng là ông Lê Nhãn- Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT).

Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm: Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 cho phù hợp với các quy định hiện hành; tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm theo đúng Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg và theo Kế hoạch số 5213/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

Tổ tư vấn giúp việc có trách nhiệm: Thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra mẫu sản phẩm, hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm từ cấp huyện gửi về; tư vấn, giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh trong quá trình tổ chức đánh giá, phân hạng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng cấp tỉnh phân công.

Kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh và Tổ tư vấn giúp việc được trích trong nguồn kinh phí Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021 được UBND tỉnh phân bổ cho Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 20/5/2021.

TH

Lượt xem:  99 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/