hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 (17/08/2021)
Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành.

Mục đích kế hoạch nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh...) tham gia Chương trình OCOP đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm đảm bảo các quy định tại Bộ tiêu chí về đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg; từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 

Thông qua đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP, sẽ khuyến khích tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm. Khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần triển khai thành công Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng tham gia đánh giá, phân hạng: Cấp huyện: Các sản phẩm của các chủ thể sản xuất đã đăng ký tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021 tại Kế hoạch số 1992/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 344/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Cấp tỉnh: Các sản phẩm của các chủ thể sản xuất đã được đánh giá ở huyện, thị xã, thành phố đạt điểm từ Hạng 3 sao trở lên được tham gia đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm ở cấp tỉnh; các sản phẩm được tỉnh đánh giá đủ điểm Hạng 5 sao sẽ được tỉnh trình Trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Đối với huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện): Đợt 1: Hoàn thành việc đánh giá ở cấp huyện trước ngày 10/9/2021 và gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm đủ điểm đạt Hạng 3 sao, 4 sao về cấp tỉnh trước ngày 15/9/2021. Yêu cầu số lượng sản phẩm đánh giá trong Đợt 1 phải đạt ít nhất 50% số lượng tổng sản phẩm mà cấp huyện đăng ký trong Kế hoạch Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2021. Đợt 2: Hoàn thành đánh giá ở cấp huyện trước ngày 05/11/2021 và gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm đủ điểm đạt Hạng 3 sao, 4 sao về cấp tỉnh trước ngày 10/11/2021. 

Đối với cấp tỉnh hoàn thành việc đánh giá và phân hạng sản phẩm Đợt 1 trước ngày 15/10/2021. Hoàn thành việc đánh giá và phân hạng sản phẩm Đợt 2 trước ngày 30/11/2021.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tất cả các sản phẩm đã được đăng ký tham gia trong Kế hoạch Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2021. Trong đó, các sản phẩm được đánh giá đạt điểm Hạng 3 sao trở lên được tham gia đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm ở cấp tỉnh; các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đủ điểm đạt Hạng 5 sao, sẽ lập hồ sơ trình Trung ương xem xét, đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia ban hành tại Quyết định số 1653/QĐ-BNNPTNT ngày 11/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các Sở, ngành liên quan ở cấp tỉnh phân công, cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh, đồng thời cử cán bộ chuyên môn tham gia Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đúng thành phần và thời gian nhằm tổ chức thực hiện việc đánh giá đạt kết quả tốt. Việc đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 yêu cầu tổ chức chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Thông qua đánh giá, phân hạng và công nhận các sản phẩm, tuyên truyền đến các địa phương, cộng đồng nhằm khích lệ các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình. 

File đính kèm: Kế hoach

TD

Lượt xem:  68 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/