hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” (27/08/2021)
UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích kế hoạch nhằm tập hợp và động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo sự phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.

Phấn đấu đến năm 2025, giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020, 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn phổ biến kỹ năng về phòng chống thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo thiên tai; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Theo kế hoạch, nội dung thi đua, gồm: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; các kế hoạch, quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của đơn vị được giao làm Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc đơn vị được giao làm công tác tham mưu Ban chỉ huy các cấp. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở”. Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả Quỹ, phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua được triển khai ở các cấp, các ngành với nội dung hình thức phong phú, có tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với quy định, điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời.

File đính kèm: Quyết định; Kế hoạch

 

TD

Lượt xem:  55 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/