hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tam Sơn trên đường xây dựng Nông thôn mới (09/09/2020)
Tam Sơn là một xã miền núi của huyện Núi Thành, do đó trên công cuộc xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, công tác xây dựng nông thôn mới tại cũng như công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã đạt được một số kết quả: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, triển khai một số mô hình phát triển sản xuất như hỗ trợ trồng chè, trồng cây ăn quả, nuôi bò cái sinh sản, nhân rộng mô hình trồng tiêu.

Các hoạt động VH-TT được tổ chức thường xuyên tại xã

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND và các cơ quan của Huyện, Đảng ủy, UBND xã đã kịp thời củng cố Ban chỉ đạo, Ban quản lý và triển khai ngay các kế hoạch thực hiện trong năm 2020, 10 tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh việc kiện toàn Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển thôn, xã Tam Sơn thực hiện công tác quy hoạch nông thôn mới, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Tận dụng tối đa các nguồn lực, những năm qua, xã Tam Sơn xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính đến thời điểm này, toàn bộ  Đường giao thông trục xã, liên xã, đường trục thôn, xóm: Đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn đạt tỷ lệ  100 %, hằng năm được sửa chữa đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân. Hệ thống cung cấp điện tại xã nhìn chung đã đáp ứng được các yêu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất của người dân. 100% hộ dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, trường học, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được quan tâm.

Phong trào phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã đưa đời sống của nhân dân xã miền núi Tam Sơn ngày càng được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm. Xã tích cực vận động, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Theo thống kê thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 là: 38,8 triệu đồng/người/năm.

Tính đến 30/8/2020, xã Tam Sơn đạt 17/19 tiêu chí, đó là: Tiêu chí 1, Quy hoạch; Tiêu chí 2, Giao thông; Tiêu chí 3, Thủy lợi; Tiêu chí 4, Điện; Tiêu chí 6, Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 7, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8, Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 9, Nhà ở dân cư; Tiêu chí 10, thu nhập; Tiêu chí 11, Hộ nghèo; Tiêu chí 12, lao động có việc làm; Tiêu chí 13, Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 14, Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 15, Y tế; Tiêu chí 16, Văn hóa; Tiêu chí 18, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 19, Quốc phòng và an ninh.

Riêng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đức Phú, đến nay đã đạt 10/10 tiêu chí. Xã Tam Sơn phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 1 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

Với những cố gắng trong xây dựng nông thôn mới, vừa qua xã Tam Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Nam tặng thưởng trong công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới. Hi vọng đây là động lực giúp cho Tam Sơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cố gắng đạt xã Nông thôn mới trong năm 2020./.

Ngọc Linh

Lượt xem:  950 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com