hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/11/2021)
Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành công điện số 13/CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Kế hoạch số 5749/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021- 2030).

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về chuyển giao nguyên trạng Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; Hướng dẫn số 6857/HD-UBND ngày 07/12/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm KTNN các huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch số 5749/KH-UBND ngày 31/8/2021 về thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030) và trên cơ sở tổng chỉ tiêu biên chế được giao, tham mưu UBND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc việc bố trí lực lượng chuyên môn chuyên ngành chăn nuôi, thú y để đáp ứng công tác phòng, chống dịch động vật trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không bố trí hoặc bố trí không phù hợp lực lượng chuyên môn chuyên ngành chăn nuôi, thú y để ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật chung trên địa bàn quản lý. 

Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Rà soát, ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn. Chỉ đạo Trung tâm KTNN cấp huyện phân công cán bộ đứng điểm tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chống dịch tại các địa bàn cấp xã có dịch; giám sát lâm sàng đàn lợn tại địa bàn có nguy cơ cao (ổ dịch cũ, vùng trọng điểm chăn nuôi lợn giống, giết mổ trái phép…) nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có giải pháp ứng phó kịp thời. Phối hợp Ban Quản lý các chợ bán lợn con trên địa bàn (chợ Bà Rén, chợ Hà Lam) tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút DTLCP để có cơ sở cảnh báo, quản lý dịch bệnh chung trên địa bàn toàn tỉnh. Kiên quyết không hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tiêu hủy do mắc dịch bệnh DTLCP nhưng không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi để quản lý chăn nuôi và giám sát dịch bệnh theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là tuyên truyền những yếu tố nguy cơ lây lan phát sinh dịch bệnh DTLCP và thực hiện nghiêm việc khai báo trước khi tái đàn chăn nuôi lợn, kê khai hoạt động chăn nuôi. Đối với các địa phương đang tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn lợn, yêu cầu nhân viên thú y và tổ tham gia tiêm phòng thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học trong quá trình tiêm phòng, trước và sau khi rời khỏi hộ chăn nuôi. Chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn thực hiện khai báo, kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. 

Ưu tiên bố trí tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật từ cấp huyện đến cấp xã, nhất là lực lượng thú y phải tham gia tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia triển khai tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, điều trị bệnh động vật theo đúng quy định của pháp luật thú y. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung và phương án thực hiện công tác quản lý giết mổ trên địa bàn tỉnh, chậm nhất vào cuối quý I/2022. Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên Thú y tại cơ sở giết mổ động vật tập trung để đảm bảo động vật đưa vào giết mổ khỏe mạnh, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện kiện toàn tăng cường nguồn lực chuyên môn chuyên ngành chăn nuôi, thú y cho Trung tâm KTNN cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất cuối quý I/2022 để tiếp tục chỉ đạo. Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP tại các địa phương để tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. 

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các địa phương khẩn trương thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, trong đó có Trung tâm KTNN cấp huyện để làm cơ sở cho các địa phương bố trí đảm bảo đủ lực lượng thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp huyện. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. 5. Cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật ở các cấp theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công.

File đính kèm: Công điện

TD

Lượt xem:  28 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/