hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 (28/09/2021)
Ngày 28/9, UBND tỉnh có quyết định 2735/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu kế hoạch nhằm phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Thu hút đại bộ phận nông dân tham gia HTX và huy động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với HTX. Tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức KTTT, HTX nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Thành lập mới khoảng 300 - 350 THT, 200 - 250 HTX, 02 - 03 Liên hiệp HTX. Các THT, HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới hoạt động ổn định, hiệu quả.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 02 mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị và hoạt động hiệu quả.

Doanh thu bình quân của HTX tăng khoảng 4% - 5%/năm, THT tăng khoảng 2% - 3%/năm.

Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng khoảng 3% - 5%/năm.

Lãi bình quân của HTX tăng khoảng từ 2 - 5%/năm, THT tăng khoảng 2% - 3%/năm. - HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 65% so với tổng số HTX trên địa bàn tỉnh. - Tiếp tục tái cấu trúc các HTX hoạt động trung bình, yếu kém để đạt tiêu chí HTX hoạt động hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 30% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như tuyên truyền nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX; hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, HTX; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT, HTX; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh.

 

TD

Lượt xem:  29 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/