hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Hội An (27/09/2021)
Ngày 25/9, UBND tỉnh ban hành công văn 6627/UBND-KTN về tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 397/TB-UBND ngày 09/9/2021. Trong đó, đề nghị tập trung hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Cẩm Hà và UBND xã Cẩm Kim thành lập ít nhất 01 HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 để đảm bảo đủ điều kiện trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hoàn thành việc thành lập hợp tác xã trước tháng 12/2021 và hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, công nhận thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021 gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trong quý I/2022. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo cụ thể về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ.

Thời gian đến, Trung ương ban hành Bộ Tiêu chí NTM giai đoạn 2021- 2025 có thay đổi so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, đề nghị UBND thành phố Hội An cần chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ Tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo theo quy định của Trung ương, trong đó chú trọng các nội dung (i): Có 100% số xã trên địa bàn duy trì chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025; (ii) Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí nâng cao giai đoạn 2021-2025; (iii) 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; (iv) Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5m2 /người.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Hội An và UBND các xã Cẩm Hà và Cẩm Kim thành lập hợp tác xã theo đúng quy định và định hướng một số dịch vụ thiết yếu phục vụ cho thành viên và người dân phù hợp với đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương (có thể thành lập hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp hoặc thương mại, dịch vụ, du lịch). Tùy điều kiện cụ thể trong việc vận động thành lập hợp tác xã ở các lĩnh vực có liên quan, UBND thành phố Hội An chỉ đạo các Phòng, ban và UBND các xã liên hệ, làm việc với các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã và tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để có điều kiện thành lập, hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh ngay trong kế hoạch năm 2022, kể cả các HTX đã có để duy trì phát triển bền vững.

Sở Thông tin và Truyền thông (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đứng điểm thành phố Hội An) quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Hội An trong thực hiện các nhiệm vụ, nội dung được giao trong Chương trình NTM, nhất là các nội dung, tiêu chí do ngành quản lý; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hội An trong thực hiện các tiêu chí NTM theo quy định; hướng dẫn thành phố Hội An trong quá trình tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi đủ điều kiện; trên cơ sở hồ sơ của thành phố Hội An trình, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan để tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương thẩm định, công nhận đạt chuẩn theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

TD

Lượt xem:  31 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/