hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn (06/10/2021)
Ngày 5/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành công văn 228 đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn.