hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (12/10/2021)
UBND tỉnh ban hành công văn giao nhiệm vụ các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 09 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021; xây dựng kế hoạch và đề xuất kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và của cơ quan, đơn vị mình theo đúng Đề cương và biểu mẫu quy định tại Công văn số 3486/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất kế hoạch của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và đề xuất kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chung của tỉnh, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đúng quy định tại Công văn số 3486/LĐTBXH-VPQGGN.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  80 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/