hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương (03/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5504/UBND - KGVX đề nghị các ngành liên quan và các địa phương phát huy vai trò, ứng dụng hiệu quả của khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ… và đạt được những kết quả bước đầu. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện ngày càng đi vào chiều sâu, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện được triển khai đúng quy định, bám sát định hướng phát triển của địa phương, tập trung ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất gắn với các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần hỗ trợ sản xuất, đa dạng sản phẩm, tăng năng suất và chất lượng các sản phẩm có lợi thế của các địa phương. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào kinh phí phân bổ có mục tiêu từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Rất ít địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện. Do vậy, không đủ nguồn lực để triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo nhu cầu thực tiễn của địa phương, quy mô thực hiện nhỏ. 

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ của địa phương. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí ngân sách, sử dụng kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Mai Chi

Lượt xem:  172 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay