hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước (12/09/2018)
Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các công việc trọng tâm.
Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, sẵn sàng sơ tán nhân dân theo cấp báo động lũ trên các sông để chủ động ứng phó; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn xây dựng Phương án phòng, chống lụt bão và Phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo hoàn thành trước 31/8 hàng năm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Tổ chức đào tạo, tập huấn quản lý và vận hành công trình thủy lợi, quản lý an toàn đập nhằm từng bước củng cố đủ năng lực, chuyên môn đối với cán bộ trực tiếp quản lý công trình. 
 
Sở Công Thương tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.Tiếp tục rà soát các dự án thủy điện có quy mô vừa và nhỏ, chưa triển khai xây dựng, chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện đối với các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững; phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
 
Các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa nước thủy lợi tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, thực hiện phát dọn bụi rậm, chặt cây trên mái đập, đỉnh đập, mang tràn, mang cống và nạo vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa lũ; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố. 
 
 Các đơn vị quản lý hồ thủy điện xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các đập, hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Chấp hành nghiêm lệnh vận hành xả lũ của cấp có thẩm quyền và thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa được cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương chỉ đạo vận hành điều tiết, xả nước các hồ thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tăng cường công tác cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du. Định kỳ trước mùa mưa lũ hàng năm, tổ chức kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt bổ sung (nếu chưa đảm bảo) hệ thống cảnh báo lũ lụt vùng hạ du đập (biển báo, loa, còi hụ….), đặc biệt tại các khu vực đông dân cư sinh sống, sản xuất, khu vực hạ du có người qua lại. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà máy thủy điện. 
 
Các Sở, Ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và các địa phương thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

Thùy Dung

Lượt xem:  82 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay