hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Rà soát, xử lý thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (03/08/2018)
UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, bố trí kinh phí để thanh toán nợ theo phân cấp và tham mưu báo cáo cơ quan thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán nợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2745/UBND-KTTH ngày 29/5/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình đã được phê duyệt quyết toán để tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán nợ đối với các công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh theo quy định khi xuất hiện nguồn; định kỳ báo cáo tình hình xử lý, thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./

Thúy Hằng

Lượt xem:  189 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay