hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam (03/07/2018)
Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại các xã, phường vùng Đông thuộc các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm một số nội dung.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong địa bàn vùng Đông tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện như công bố công khai, rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, thông báo thu hồi đất, phối hợp với chủ đầu tư dự án công bố quy hoạch xây dựng 1/500 đã được phê duyệt bằng nhiều hình thức. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng và chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, huyện, thành phố đến nhân dân trong vùng Đông Nam;…Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng, để phát sinh tình trạng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua bán, chuyển nhượng, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, xây dựng trái với quy định pháp luật về đất đai, xây dựng; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lấn chiếm đất hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác, lấn chiếm đất chưa sử dụng, chưa cho thuê do địa phương quản lý để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình hoặc trồng cây trên đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, đặc biệt là những điểm mới của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng đất trong quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại các địa phương; tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm những trường hợp đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất dự phòng, đất chưa sử dụng, đất công ích của các xã, phường, thị trấn và triển khai tổng rà soát trên địa bàn vùng Đông của tỉnh về các trường hợp giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định.

Tham mưu UBND tỉnh xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau thanh tra. Tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất đúng theo quy định pháp luật, hoàn thiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đảm bảo tỷ lệ và tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, đơn vị có liên quan cập nhật, chỉnh lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống phần mềm theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Sở Xây dựng rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn và xử lý vi phạm trật tự xây dựng (đặc biệt, có văn bản hướng dẫn các địa phương quản lý, xử lý vi phạm việc xây dựng nhà ở nông thôn tại các xã) để tham mưu UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018; chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý quy hoạch, xây dựng; rà soát công tác triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết (1/500) các dự án, khu dân cư, tái định cư tại khu vực để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, bất cập nhằm đảm bảo cơ sở để quản lý hoạt động xây dựng theo quy hoạch;…

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp cùng với UBND cấp huyện, các Sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai xây dựng điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai cho các xã vùng Đông nằm trong ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh và quy hoạch sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai, sớm hoàn thành để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng của khu kinh tế. Trước mắt, cung cấp thông tin định hướng đối với các khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;...

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; việc quản lý, sử dụng quỹ đất dự phòng, đất chưa sử dụng, đất công ích tại các địa phương trong khu vực vùng Đông và làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào nhận chuyển nhượng đất đai trái với quy định của pháp luật trên địa bàn.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và Tam Kỳ thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình an ninh trật tự; thu thập, xác minh thông tin tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đất trái quy định, báo cáo đề xuất tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; trường hợp cố ý làm trái thì xem xét đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý hiện trạng địa bàn vùng Đông theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên nội dung Chỉ thị này để tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thùy Dung

Lượt xem:  176 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay