hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu trên địa bàn tỉnh (13/06/2018)
Ngày 12/6, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3115/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung để chủ động trong công tác phòng, chống hạn và mặn xâm nhập nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức xây dựng và phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2018 của huyện, thị xã, thành phố và của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo UBND cấp xã, HTX và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn triển khai thực hiện kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả các biện pháp công trình, phòng chống hạn, chống nhiễm mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức theo dõi, giám sát và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai công tác chống hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. Chủ trì làm việc với các Nhà máy thủy điện trên thượng nguồn lập kế hoạch và thống nhất chế độ điều tiết xả nước qua phát điện hợp lý nhằm bổ sung dòng chảy kiệt trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng hạ du. Thẩm định, phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2018 đối với khu tưới do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam phụ trách; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ chống hạn của các địa phương, đơn vị trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2018: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để bù đắp các nội dung chi phí nạo vét các đoạn sông bị bồi lấp để khơi thông dòng chảy; nạo vét kênh dẫn, bể hút trạm bơm điện cố định và nạo vét kênh mương vượt định mức; chi phí đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt, đập bổi; chi phí điện năng, nhiên liệu vượt định mức trong thời gian chống hạn; trong đó quy định rõ nội dung, mức hỗ trợ theo quy định đối với đơn vị cấp tỉnh và đơn vị cấp huyện.

Phượng Hồng

Lượt xem:  137 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay