hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Điện Bàn có 10/13 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (09/01/2018)
UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 toàn thị xã có 49.192 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa theo tiêu chí mới (chiếm tỷ lệ 85,4%); 243 tộc họ được công nhận tộc họ văn hóa; 167 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa (chiếm 91,7%); 10/13 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới; 5/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ngoài ra, toàn thị xã có 14 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị năm 2017; 159/170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa… Hội nghị cũng đã đề ra một số mục tiêu cụ thể của năm 2018 như: có hơn 85% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 80 - 90% số thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa; có 70 - 80% số xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị...

 

Thùy Dung

Lượt xem:  119 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay