hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xây dựng kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách năm 2016 (14/07/2015)
Ngày 7/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ngành, Hội, đoàn thể và Chi nhánh NHCSXH tỉnh khẩn trưởng xây dựng kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2016.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND cấp xã phối hợp với các Hội, đoàn thể, NHCSXH khẩn trương xây dựng kế hoạch tín dụng ưu đãi năm 2016 để cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tại NHCSXH trên địa bàn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay của các đối tượng. Việc xây dựng kế hoạch tín dụng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của hộ vay được tổng hợp từ thôn, xã, khả năng thực hiện để xây dựng kế hoạch tín dụng của huyện, thị xã, thành phố theo các mẫu biểu quy định của NHCSXH Việt Nam và hoàn thành trước ngày 17/7/2015.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND cấp xã khẩn trương tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2016 từ thôn, xã theo các mẫu biểu quy định của NHCSXH Việt Nam; đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo, tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT cấp huyện phê duyệt để gửi Chi nhánh NHCSXH tỉnh trước ngày 20/7/2015.

Đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện báo cáo kế hoạch tín dụng năm 2016 đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, trình Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phê duyệt gửi NHCSXH Việt Nam trước ngày 25/7/2015.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Cục Thống kê và Ban Dân tộc tỉnh,… có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ, cung cấp cho NHCSXH tỉnh các thông tin, số liệu liên quan về số hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến đến cuối năm 2015; số hộ mới thoát nghèo năm 2015; hộ đồng bào dân tộc thiểu số, số lượng sinh viên đỗ đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề...; số hộ gia đình ở nông thôn chưa được sử dụng nước sạch, chưa có công trình vệ sinh đảm bảo; số hộ nghèo chưa có nhà ở; số hộ nghèo làm chòi tránh lũ; người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, … làm cơ sở trong việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2016 đảm bảo đúng quy định.

 

 

Linh Chi

Lượt xem:  2,059 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com