hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hội An: Gần 33 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Cẩm Kim (10/06/2015)
Ngày 8.6, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu dân sinh Cẩm Kim và giao UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư.

 Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân xã Cẩm Kim và vùng Đông huyện Duy Xuyên, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình gần 33 tỷ đồng từ nguồn vốn bố trí theo cơ chế của Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về kiên cố hóa các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, trong đó, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%, vốn ngân sách thành phố Hội An 40%. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 - 2016.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An tiến hành lập hoàn chỉnh các hồ sơ, các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,104 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com